.
Me olemme Trix Games ja kehitämme tanssipeliä. Tämä on kehitysblogimme, johon kirjoitamme kuulumisia pelin kehityksestä.

maanantai 20. joulukuuta 2010

Pientä säätöä / Tweaking and tuning

Scroll down for English translation.

Vaikka Dance Tricksissä helpoiten havaittavat muutokset aikaisempiin tanssipeleihin verrattaessa ovat suurelta tuntuvia muutoksia, kuten parempi nuolten liukumanopeuksien säätely, on myös pienempiin pelin aspekteihin kiinnitetty huomiota ja tehty parannuksia. Nyt esittelemme muutamia pieniä tekemiämme parannuksia.

Musiikin nopeuden vaihtaminen


Musiikin nopeutta säätelemällä pelaajat ovat toisinaan helpottaneet tai vaikeuttaneet kappaleita joko treenatakseen vaikeita kohtia tai haastaakseen omia rajojaan. Nopeuden muuttaminen on kuitenkin perinteisesti tuonut mukanaan erilaisia ongelmia, joiden takia ominaisuuden käyttömäärät ovat olleet paljon pienempiä kuin ne muuten olisivat voineet olla. Ensinnäkin nopeutettu tai hidastettu kappale saattaa kuulostaa niin uskomattoman kauhealta, ettei sitä kykene pelaamaan, vaan kappale täytyy keskeyttää. DT:ssä kappaleen esikuuntelupätkä nopeutuu tai hidastuu valitun nopeuden mukaiseksi, jolloin pelaaja voi jo etukäteen päättää haluaako pelata kyseisellä nopeudella. Toinen vielä suurempi ongelma on ollut sopivan nopeuskertoimen löytäminen, sillä musiikin nopeuden muutos toimii peleissä ylimääräisenä kertoimena nuolien liikkumisnopeudelle. DT:ssä musiikin nopeuden muuttaminen ei vaikuta valittuun nuolien nopeuteen lainkaan, joten pelaaja voi hyvillä mielin valita haluamansa nopeuden tuttuun tapaan. Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, peli näyttää nopeutetun tai hidastetun kappaleen uuden bpm:n saman tien, jolloin pelaaja tietää itse laskematta, kuinka nopealla tahdilla nuolia täytyy painaa. Tämä mahdollistaa itselle sopivien haasteiden entistä helpomman löytämisen.

Sopivan kappaleen löytäminen


Tanssipelit eivät usein tarjoa tarpeeksi hyviä tapoja sopivan kappale- ja vaikeustasokombinaation löytämiseksi ilman jokaisen kappaleen läpikäymistä. Pyrimme tekemään etsimisen mahdollisimman helpoksi toteuttamalla peliin kunnollisen järjestystavan, jossa pelaaja valitsee haluamansa vaikeustasonumeron, ja peli listaa kaikki kappaleet, joissa on ainakin yksi tämän numeron mukainen vaikeustaso. Ylimääräisenä lisänä on myös kappaleiden listaaminen koreografian tekijän nimen mukaan, sillä tätä ominaisuutta ovat monet harrastajat meiltä pyytäneet.
Although the most noticeable changes in Dance Tricks when comparing to earlier dance games are ones that feel really impactful - such as better handling of arrow scroll speeds - we have also spent time and effort to improve on smaller aspects of the game. Below we represent a few of the small improvements we have worked on.

Changing the speed of a song


By changing the speed of music players have been able to make songs easier or harder to train on certain difficult parts or to challenge themselves further. Changing the speed however has traditionally brought small problems with it which have made the use of the feature more uncommon than it could be. First of all the song might sound horrible after a speed change, forcing the player to quit in the middle of it. In DT the preview sample of the song will change accordingly so that the player is able to hear the result beforehand and make adjustments if necessary. An even larger problem is calculating the correct speed modification as the change in the music speed also affects the speed of the arrows as an additional multiplier. In our game the music speed change does not affect the speed mod at all so a player can select the speed he wants without further thinking. As last, but not least, the game shows the new actual bpm of the modified song so the player directly sees the required stepping speed without having to calculate it himself. This makes it possible to find perfect challenges more easily.

Finding suitable songs


Dance games rarely offer sufficient manners to find the song and difficulty combination that suits your current mood without having to go through the entire song selection. We aimed to make it as easy as possible by adding a sorting method where the player selects a number and the game lists all songs that have at least one difficulty level of that rating in it. As an additional bonus we have also added the option to sort songs by the name of the choreography.

perjantai 17. joulukuuta 2010

Paluu arkeen / Back in business

Edellisestä viestistä onkin ehtiny kulua jo melkoisesti aikaa ja haluammekin aloittaa tämän uusimman viestin anteeksipyynnöllä lojaaleille ja innokkaille lukijoillemme. MM-kilpailujen ja Assembly-tapahtuman jälkeen käytimme hieman aikaa StarCraft 2:n parissa, sillä olemmehan kaikki peleistä innostuneita ja osaamme arvostaa myös muiden tuottamia hyviä pelejä. Tämän parin kuukauden peliannostuksen jälkeen työt Dance Tricksin parissa jatkuivat normaaliin tapaan, mutta blogipäivitysten rutiini pääsi valitettavasti unohtumaan. Tätä virhettä pyrimme nyt paikkaamaan entistä aktiivisemmalla blogaamisella.

Assemblyillä ja alpha-testaamisen yhteydessä olemme saaneet runsaasti hyvää palautetta pelistä sen nykymuodossa ja olemme tehneet runsaasti töitä pelin hiomiseksi. Tällä hetkellä meillä on työn alla muun muassa merkittäviä muutoksia graafiseen ulkoasuun, erinäisten puuttuvien ominaisuuksien lisäämistä, sekä koreografioiden hiomista. Tarkoituksenamme on saada tärkeimmät puuttuvat ominaisuudet ja uusi graafinen ulkoasu pääpiirteittäin valmiiksi ja siirtyä tämän jälkeen beta-vaiheeseen, jossa testaajien määrää kasvatetaan runsaasti.

Lähipäivinä ja -viikkoina julkaisemme blogissamme katsauksia erilaisiin pelin uusiin ominaisuuksiin ja musiikkivalikoimaan. Lisäksi ensimmäiset oikeat kuvakaappaukset ja videot pelistä julkaistaan betatestaukseen siirryttäessä.
It has been quite a while since our latest blog post and we'd like to begin this one with an apology to our loyal and eager readers. After the World Championships and the Assembly event we spent some time with StarCraft 2; After all we are game enthusiasts and appreciate great games. After a two-month doze of gaming we went back onto work with Dance Tricks. The routine of posting on the blog was lost however, but we are now working to remedy the situation with increased activity.

During Assembly and alpha testing we have gathered a lot of valuable feedback on the game and are working on to polish and fix everything. Currently we are working on major revisions to the graphical side of the game, adding more features, and tuning the choreographies. Once the missing major features and the graphical look is mainly done we will proceed into the beta test phase in which the number of testers will increase manyfold.

In the following days and weeks we will be blogging about different features and artists in the game. First screen shots and videos of the game will be released once we get to the beta testing phase.