.
Me olemme Trix Games ja kehitämme tanssipeliä. Tämä on kehitysblogimme, johon kirjoitamme kuulumisia pelin kehityksestä.

lauantai 26. kesäkuuta 2010

Nopea, Nopeampi, Nopein

The message is repeated in English below.

Hei taas! Asetettu tavoite täyttyi nopeasti ja Facebook-ryhmämme sai sadannen jäsenensä eilen. Toivottavasti kiinnostuneita riittää jatkossa vielä lisää.

Mihin se laskin taas katosi?


Tanssipelien alusta asti pelaajien kiusana on ollut vaikeus valita nuolille sopiva vierimisnopeus. Ensimmäisissä peleissä vierimisnopeutta ei voinut muuttaa tai vaihtoehtoja oli hyvin rajallisesti. Myöhemmin vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet, mutta uusimmissakin peleissä pelaajia usein kiusaa rajoitettu määrä nopeusvalintoja ja näiden hankala toimintatapa. Useimmissa peleissä nuolten vierintänopeus pohjautuu kyseisen musiikkikappaleen tempoon ja nopeudelle voi asettaa kertoimia ennalta määrätystä listasta. Tästä johtuen pelaajat joutuvat viettämään turhaan aikaa laskien kertolaskuja ja pohtien itselleen sopivaa kerrointa kuhunkin kappaleeseen. Lisäksi täydellistä vaihtoehtoa ei usein pysty edes saavuttamaan rajallisten kertoimien takia.

Dance Tricksissä pelaajalle tarjotaan perinteisten kertoimien sijasta suoraan lista nopeuksista, joista hän voi valita itselleen parhaan. Jos pelaaja on esimerkiksi tottunut pelaamaan nopeudella 500 voi hän valita listasta suoraan tämän nopeuden. Peli huolehtii valitun nopeuden perusteella oikean kertoimen laskemisesta kappaleen huippunopeuden perusteella. Jos kappaleen suurin pelattava nopeus on esimerkiksi 200, toimii peli nopeuden 500 valinneelle pelaajalle aivan kuin hän olisi valinnut kertoimen 2.5. Jos suurin pelattava nopeus taas on 250, toimii peli kuin valittuna olisi kerroin 2.

Lisäksi tämä uusi nopeusvalinta säilyttää kaikki kappaleen nopeusvaihtelut ja pysähdykset, toisin kuin aiemmista peleistä tuttu C-nopeusmodi, joka asettaa koko kappaleen ajalle vierimisnopeuden vakioksi. Pelistä löytyy tietysti myös mahdollisuus poistaa kappaleesta nopeusvaihtelut ja pysähdykset C-modien tapaan.

Missäs se yllätys taas olikaan?


Toinen nuolten vierimiseen liittyvä ongelma ovat kappaleen aikana tapahtuvat tempovaihdokset ja pysähdykset. Kummatkin ovat tehostekikkoja, joiden on tarkoitus tuoda mielenkiintoa ja mahdollisesti myöskin haastetta kappaleen koreografiaan. Pelaajan pakottaminen lukemaan hitaita ja nopeita vierimisnopeuksia samassa kappaleessa on meidänkin mielestämme varteenotettava tapa luoda lisähaasteita, mutta mielestämme pelaajan ei pitäisi joutua opettelemaan kappaleiden koreografioita ulkoa vain sen takia että niissä on yhtäkkisiä nopeuden muutoksia tai pysähdyksiä. Pelissä pitäisi olla mahdollista pelata kappale heti ensimmäisellä kerralla oikein jos vain pelaajan taidot tähän riittävät. Tämän takia Dance Tricksissä on uutena ominaisuutena nuolien joukossa indikaattorit nopeuden vaihdoksille ja pysähdyksille.

Nuolien mukana näytölle vierii viivamainen efekti, joka indikoi nopeuden vaihtumista tai pysähdystä. Efektejä on kolme erilaista: Yksi osoittaa nopeuden kasvamista, yksi nopeuden lasksemista ja yksi pysähdystä. Kun efekti saavuttaa kohdenuolet, nopeuden muutos tai pysähdys alkaa samaan tapaan kuin askelta pitää painaa juuri sen saavuttaessa kohdenuolet. Tämän efektin ansiosta pelaaja voi pelata nopeusvaihteluita sisältävän kappaleen ilman huolta siitä että yhtäkkinen vaihdos pilaa tuloksen yllättäessään pelaajan. Haaste tuleekin jatkossa puhtaasti eri nopeuksien vaatimista lukutaidoista, kun nuolet ovat hitaammilla nopeuksilla lähempänä toisiaan.

Pysähdysten kanssa pelkkä indikaattori pysähdyksen alkuhetkestä ei kuitenkaan riitä, sillä pysähdyksen kesto voi myös olla erittäin satunnainen ja nuolien vieriminen saattaa jatkua yllättäen. Tätä varten pelissä on erillinen näyttö pysähdyksen kestoa varten. Peliruudussa on kellon muotoinen näyttö kappaleen kestoa kuvaamaan. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan kellonäytön reunoille syttyy pysähdyksen aikana hehku, joka "palaa pois" reunaa pitkin pysähdyksen aikana. Hehku katoaa täysin pysähdyksen loppuessa.

Mutta kun...


Historian saatossa tanssipelien harrastajien joukosta on aina löytynyt muutosvastarintaa uusien ominaisuuksien löydettyä tiensä peleihin. Aikoinaan pelkkä nopeuskeroimen käyttäminen ja myöhemmin erilaisten tasapainoa tukevien tankojen käyttäminen ovat nostattaneet monipuolisia mielipiteitä harrastajien suista. Varmasti jotkut harrastajat ovat sitä mieltä että näiden uusien nopeudensäätömahdollisuuksien ja yllätykset osoittavien indikaattorien lisääminen poistaa pelistä olennaisia haasteita, mutta olemme vakuuttuneita siitä että nämä ominaisuudet vain raivaavat tieltä keinotekoisia rajoituksia, jotka astuvat sen tanssipelaamisen ydinasian tielle.

Vaikka olemmekin varmoja valitsemastamme suunnasta, haluamme silti kuulla sinun mielipiteesi. Vastaathan tähän blogiviestiin omien mielipiteitesi kera, jotta saamme aikaiseksi aktiivista keskustelua aiheesta.

Lopuksi haluamme vielä toivottaa kaikille hyvää juhannusta!Fast, Faster, Fastest


Hi again! The target of one hundred members in our Facebook group was met really quickly when we got our one hundredth member yesterday. Hopefully there are still more interested people out there.

Where did I put that calculator again?


For the beginning the bane of dance game players has been the difficulty of selecting a suitable scroll speed for the arrows. In the first games it wasn't possible to change the scroll speed or the options were very limited. Later on the possibilities for modifying the scroll have broadened, but even in the newest games players are irritated by limited options and their cumbersome method of functioning. In most games the scroll speed of the arrows is based on the tempo of the song and you can assign multipliers to the speed from a pre-set list. This means that players need to spend unnecessary time multiplying numbers and thinking about a suitable multiplier for each song they play. In many cases it is also impossible to reach a perfect speed due to the limited amount of multipliers.

Dance Tricks offers the player a list of direct speeds instead of the traditional multipliers. The player selects the speed that fits him and sticks with that speed. If the player is used to playing with the speed of 500 for example he can simply pick that speed from the list. The game then handles calculating the correct multiplier based on the song tempo and the selected speed. If the maximum speed of the song is for example 200 the game works as if the player had selected a multiplier of 2.5. With the maximum speed of 250 this would mean the same as multiplier of 2.

Additionally the new speed selection method keeps all speed changes and stops in the song intact unlike the C-mod known from earlier games. The game does also have the option to remove speed changes and stops just like the C-mod does in other games.

Where was that surprise? I don't quite remember...


Another problem related to the scroll of arrows are the tempo changes and stops happening during a song. Both are special effects meant to create more interesting choreographies and possibly to add challenge to them. Forcing the player to read slow and fast scroll speeds in the same song is something that we also hold as a good method of creating additional challenges for the players, but what we don't agree with is forcing the player to learn all songs by heart due to sudden random changes and stops. We think that each song in a game should be perfectly playable on the very first attempt by a player as long as their skill level is high enough. This is why as a new feature in Dance Tricks we have included an indicator in the middle of the arrows for speed changes and stops.

With the arrows you can see a line-like effect scrolling up towards the targets. There are three effects in the game: One for speedups, one for slowdowns and one for stops. When the effect reaches the target arrows the speed change or stop begins just like you have to step an arrow when it reaches the targets. Thanks to this effect a player can play any song with speed changes and stops without having to worry that a sudden change will spoil his score. The challenge from these changes will come purely from the skill required to read different speeds as the arrows get closer to each other.

With stops the indicator for the start of the stop isn't sufficient however as the length of the stop can also be very random and the arrows might start moving again very suddenly. For this sake the game has a separate indication for stop length. The game screen has a clock-like meter displaying song progress. Our current plan is to add a glow on the edges of this clock during stops. The glow will "burn" along the edge during the stop and disappear completely when the stop is over.

But but...During the history of dance games there have always been gamers who have opposed new innovations and features. Even things such as the original introduction of speed multipliers and the usage of bars to hold balance have risen differing opinions from dance gamers. Some players will most likely say that these new featured are cheating and remove necessary challenges from the game, but we are confident that these features will remove unnecessary complications from the game which are in the way of the core ideas of the game genre.

Even though we are confident with our selected path we still want to hear your opinion. Pleases respond to this blog post with your thoughts so that we can get some active discussion on the topic.

In the end we also want to wish a joyful midsummer to everyone!

tiistai 22. kesäkuuta 2010

Alpha testing

Welcome back to the Trix Games development blog. The message is first written in Finnish and repeated below in English. All future blog posts will follow the same pattern.

Kuten jotkut teistä jo päättelivätkin, jatkossa blogiviestit kirjoitetaan sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki pelikehityksen uutiset ovat siis saatavilla kielitaidosta riippumatta. Jos et jostain syystä huomannut tai osannut lukea viimeisintä viestiä, joka kirjoitettiin vain englanniksi, kannattaa huomata että Dance Tricksin kappalevalikoimasta on julkaistu muutama kappale ja näiden vaikein vaikeustaso Tanssipelien EM-kilpailujen kilpailupaketin (20MB) yhteydessä. Kannattaa siis ladata tuo paketti, jos pelin kappaleiden kuunteleminen ja testaaminen kiinnostaa.

Alfatestaus


Työ pelin kanssa etenee pikkuhiljaa. Alamme vihdoin olla niin pitkällä, että voimme aloittaa kokonaisuuden testaamisen. Ensimmäisessä vaiheessa peliä jaetaan pelin kehityksessä mukana olleille henkilöille karkeimpien ongelmien löytämiseksi. Peli ei myöskään ole vielä kaikilta osin valmis, vaan joillakin osa-alueilla on selkeitä ongelmia tai puutteita. Tämän takia testausta on helpointa tehdä pienellä ryhmällä, jolle kaikista tunnetuista ongelmista ja jatkosuunnitelmista on helpompi tiedottaa. Näin testiryhmä voi keskittyä oikeisiin asioihin, kun he osaavat olla välittämättä niistä vioista, jotka ovat jo tiedossa.

Kun alfatestauksen palautteen ja kehittäjien omien päämäärien mukainen lopputulos alkaa olla valmis, siirrytään betavaiheeseen. Betatestausvaiheessa pelitestaajille toimitetaan pelin betaversio testattavaksi kotioloissa ja heidän palautteensa mukaan peliä muokataan siihen asti kunnes peli vihdoin saavuttaa julkaisuvaiheen.

Alfavaiheeseen siirtyminen tarkoittaa myös sitä että alamme pikkuhiljaa julkaista enemmän tietoa pelin ominaisuuksista ja höystämme näitä tiedotuksia myös ihan oikeilla kuvilla tai videopätkillä. Ensimmäinen näistä viesteistä on luvattu laittaa esille sitten kun Facebook-ryhmässämme on sata jäsentä (nyt 93), joten ei muuta kuin kannustamaan kavereitanne liittymään!

Nyt siirrymme rämppäämään F5-nappia Facebook-ryhmämme sivulla.

Alpha testing


Work on the game is progressing all the time. We are getting forward so well actually that we are moving onwards to testing the game with a slightly larger group. In the first testing phase the game is given out to those who have been involved with the game production in one way or another. The game still has lots to do on certain areas so the emphasis is on finding the most crucial problems that we aren't aware of yet. This is why testing is initially done with a smaller group as we can easily communicate known problems and future plans to the whole testing crew. They can then concentrate on issues that are not yet know to us and suggestions on features that we haven't considered yet.

When our current list of major tasks and the feedback from the alpha testing has been incorporated into the game we will move on to the beta testing phase. In this phase people who have signed up for testing will be sent the beta version for testing at home. All feedback from the beta phase will be handled and at some point we will reach the launch point.

Moving on to the alpha phase also means that we will finally start giving out more information about game features and we will also release some actual screen shots and video footage from the game. We have promised to publish the first one of these blog posts once our Facebook group has one hundred members (currently 93). Go get your friends to join!

Now we will move on to hitting F5 on the Facebook group page.

tiistai 1. kesäkuuta 2010

Welcome to Dance Tricks development blog

Welcome to the official development blog of Trix Games! Trix Games is a small game company currently working on its first game project - a dance game called Dance Tricks. The blog is regularly updated with news and information about the game project so remember to bookmark or subscribe to the blog if you are interested.

Recap


The game project first started in 2009 and was publicly announced in February 2010. After that the Finnish dance gamer community has been supplied with information on the game, but now we are finally turning our attention to the international crowd interested in our game. From now on blog posts will be made available in both languages. To bring the international readers up to the same level of information as our Finnish followers we'll do a quick recap on the important information.

- The game is called Dance Tricks and is developed by the small company Trix Games.
- The game is being developed by dance gamers who have a long history, dedication and knowledge in the field of dance games.
- The game is developed for the PC and Mac platforms.
- The game's release is planned for 2010.
- The game is aimed at both casual and hardcore gamer crowds with good training possibilities for new players and tough challenges for dance gaming veterans.
- The selection of music genres in the game is designed to appeal to an even larger audience from kids to elderly people, but the main focus is still in the teenagers.

Some original drafts from the early stages of game development can be seen in an older blog post.

Some of the songs and artists featured in the game have been announced in March.

More songs and artists are made known right now by making them available for download. These songs are part of the additional song pack of the Positive Gaming World Championships 2010 and are thus released for all players to train on beforehand. Seven songs from Dance Tricks are a part of this tournament pack. Only the hardest difficulty level is made public at this point, but we trust that this many songs and step charts made available for free download should please players. We apologize for a couple of the songs having slightly bad audio quality as we are not able to share those songs in full quality due to our licensing deals. Remember to download the Dance Tricks song release. (20MB)

The future


In the coming weeks you can look forward to more blog posts. We will cover game features, the user interface, more artists and songs, and so on. You can also join our new Facebook group to show your support for the game and easily get announcements when we post new messages.

We hope you enjoyed your first visit to our blog and we'd be delighted to have you visit again. Until next time!

Nimipäivä

Oletko jo kyllästynyt kutsumaan projektiamme nimityksellä "se Trixin peli"? Niin mekin, ja siksi nyt on tullut aika julkistaa pelimme nimi. Pitemmittä puheitta, pelimme kulkee nimellä:

Dance Tricks

Nimessä on haluttu tuoda selkeästi esille pelin tanssiosuus ja lisäksi luoda hauska ja positiivinen mielikuva tanssipelaamisesta. Mikäs sen hauskempaa kuin temppuilu tanssiessa? Lisäksi mukana on hauska sanaleikki yhdistettynä yrityksen nimeen.

Kerro meille mielipiteesi pelin nimestä kommenteissa. Herättääkö se sinussa vastustamatonta himoa päästä pelaamaan saman tien? Tunnetko selkärangassasi karmivia vilunväreitä? Ohitatko nimen olankohautuksella ja jäät odottamaan lisää tietoa itse pelin sisällöstä? Kuulemme mielellämme mielipiteenne perusteluineen ja toivomme että pidätte valitsemastamme nimestä.

Pelin sisällöstä puheen ollen, huomenna on tarkoitus julkaista tämän vuoden Euroopan-mestaruuskilpailujen viralliset kilpailukappaleet. Kilpailun järjestää perinteiseen tapaan ruotsalainen Positive Gaming yhteistyössä Suomen Tanssipelaajat ry:n kanssa ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana tapahtuman järjestelyjen kanssa auttamassa on Trix Games. Trix Games tarjoaa kilpailujen käyttöön seitsemän tanssipelikappaletta Dance Tricksin musiikkivalikoimasta. Kaikki nämä kappaleet tulevat yleisesti ladattavaksi heti kun virallinen kappaleiden julkistus EM-kilpailujen osalta tapahtuu, jotta kilpailijat ehtivät harjoitella näitä kappaleita kunnolla heinäkuun lopussa alkavaa kilpailua varten. Samalla kaikille pelistämme kiinnostuneille tarjoutuu oiva tilaisuus kuunnella nämä pelissämme esiintyvät kappaleet ja testata niiden vaikeinta vaikeustasoa. Ladattavat kappaleet ovat yhteensopivia kaikkien StepMania-pohjaisten pelien kanssa.

Tämä oli tässä tältä erää. Muista tarkistaa blogimme tilanne parin seuraavan päivän ajan saadaksesi jaetut kappaleet testiin mahdollisimman pian.